Genetic Programming Bibliography entries for Sheng Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7325

GP coauthors/coeditors: Jinjiao Lian, Yu-zhong Peng, Baoqing Hu, Hongsong Chen,

Genetic Programming Articles by Sheng Wang