Genetic Programming Bibliography entries for Nan Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6559

GP coauthors/coeditors: Shijie Zheng, Yanjun Xia, Hongtao Wang,

Genetic Programming Articles by Nan Zhang