Genetic Programming Bibliography entries for Li Wang2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6914

GP coauthors/coeditors: Qingwei Ni, Renzhen Ye, Fenglin Yang, Muttucumaru Sivakumar,

Genetic Programming Articles by Li Wang2