Genetic Programming Bibliography entries for Jing Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Shaojie Qiao, Changjie Tang, Hongjian Fan, Yong Xiang, Chang-an Yuan, Y Wen, Jie Zuo, Jianjun Hu,

Genetic Programming Articles by Jing Peng

Genetic Programming conference papers by Jing Peng