Genetic Programming Bibliography entries for Jin-Jun Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7410

GP coauthors/coeditors: Yong Yu, Xin-Yu Zhao, Shao-Chun Wang, Tian-Yu Xie,

Genetic Programming Articles by Jin-Jun Xu