Genetic Programming Bibliography entries for Jietao Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6561

GP coauthors/coeditors: Chunhua Sun, Youwen Yi, Hongcheng Zhuang,

Genetic Programming conference papers by Jietao Zhang