Genetic Programming Bibliography entries for Jian Yu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Yuewang He, Qiben Yan, Xiangui Kang,

Genetic Programming Articles by Jian Yu