Genetic Programming Bibliography entries for Guangxing Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6817

GP coauthors/coeditors: Yang Sun, Youting Chen, Qiqi Gao, Dongqing Peng, Hongxin Lin, Zhenlin Zhan, Zhiyi Liu, Shuangmu Zhuo,

Genetic Programming Articles by Guangxing Wang