Genetic Programming Bibliography entries for Fan Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Akhil Garg, Shaosen Su, Liang Gao, Bai Yan, Jiang Yiheng, Zhu Yaochun, Xiaofei Li,

Genetic Programming Articles by Fan Li

Genetic Programming conference papers by Fan Li