Genetic Programming Bibliography entries for Adnan Khan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Ju Huyan, Runhua Zhang, Yu Zhu, Weiguang Zhang, Gao Ying, Kamal Nasir Ahmad, Syed Khaliq Shah, Jingtao Zhong, Tianyi Peng, Hanglin Cheng,

Genetic Programming Articles by Adnan Khan